Chọn lọc nước philips, chọn nước sạch Chuẩn Âu

Chọn lọc nước philips, chọn nước sạch Chuẩn Âu

Hoàn hảo cho mọi chuyến đi

Dung tích bình: 500ml